Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

chaosientropia
chaosientropia
5878 58b3
Reposted fromintrigante intrigante viaSayid Sayid
chaosientropia
Reposted frommaruda maruda viaSayid Sayid

January 25 2013

chaosientropia
7301 5496

January 23 2013

January 20 2013

chaosientropia
9491 3444

  haha, o kurwa

Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawishyouwerehere wishyouwerehere
chaosientropia
chaosientropia
9833 516c
Reposted fromClary Clary viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 18 2013

chaosientropia
chaosientropia
Ciekawe czy Ty też czasami czekasz, żebym do Ciebie napisała.
Reposted frommarlena marlena viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 15 2013

chaosientropia
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
chaosientropia
6687 692d
chaosientropia
Nosowska
Reposted fromlugola lugola viaSayid Sayid
chaosientropia
chaosientropia
4667 db41
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viaSayid Sayid
4117 9ff4
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaSayid Sayid
chaosientropia
0496 115f 500
Reposted frommisswindy misswindy viaSayid Sayid
1980 d37b
Reposted fromjakiesnieprawdy jakiesnieprawdy viaSayid Sayid

January 13 2013

chaosientropia
9352 f849 500
Znalezione na jednej z ulic Wrocławia.
chaosientropia
5589 511d
na wszystko <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl